සිව්රඟ පෙළහර - 2021(Siwranga Pelahara 2021)

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායික විද්‍යාලීය අභිනේත්‍රා සිංහල නාට්‍ය සංගමය හා විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ලෝක ළමා දිනය නිමිත්තෙන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන නිවාසාන්තර නාට්‍ය හා කෙටි චිත්‍රපටි තරගය මාර්ගගත ක්‍රමයට මෙවරත් පැවත්වුණි. එහිදී තරග අංශ තුනක් යටතේ මෙම නිවාසාන්තර නාට්‍ය තරගය පැවැත්වුණි. 9, 10 හා 11 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා සමූහ නාට්‍ය ගීත තරගයක් ද ඒකල කතන්දර නිරුපණ තරගයක් පැවැත්වුණි. 12 හා 13 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා කෙටි චිත්‍රපටි නිර්මාණ තරගයක් පැවැත්වුණි. ඒ අනුව ජයන්ත බණ්ඩාර, වසන්ත විට්ටච්චි හා සම්පත් පෙරේරා යන මහත්වරුන්ගෙන් සැදුම් ලත් ප්‍රවීන විනිශ්චය මණ්ඩලයකින් මෙම නිර්මාණ මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඇගයීම් සිදු කරන ලද අතර ඉන් ජයග්‍රහණය කරන ලද නිර්මාණයන් මෙහිදී ඔබට නැරඹිය හැක.
Short Film

Story Telling

Group Drama Songs